Dust Collector System

Dust Collector System 
  (ระบบกำจัดฝุ่นและมลภาวะในอากาศ)
 
   เครื่องดูดฝุ่น หรือ เครื่องกรองฝุ่น ที่ใช้ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ ขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตยาโรงงานอาหาร โดยมีปริมาณลมที่ ใช้ อยู่ในย่าน 100 CFM.ถึง 5000 CFM. ไปจนถึงการผลิตขนาดใหญ่เช่น โรงงานผลิตสินค้าทางเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมวงจรอีเลคทรอนิคส์ โรงงานกระดาษ โดยมี ปริมาณลมที่ใช้ผลิตอยู่ในย่าน 4000 CFM. ถึง 20000 CFM. รวมไปจนถึงภาคการผลิตขนาดใหญ่มากๆ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ สายการผลิตประกอบยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตซีเมนส์ ภาคพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า ซึ่งใช้ปริมาณลมมากกว่า 20000 CFM ขึ้นไป และแยกตามความเหมาะสมทางการใช้งาน ความเหมาะสมของพื้นที่ รวมกระทั่งความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของ Dust collector ได้หลายแบบ เช่น Bag filter house , Compact dust collector , Cross flow ,Venting unit , Pouring device , Air wall , Oilmiss collector, Wet scrubber…


Visitors: 134,163