เอวีร่อน Pulse Valve (พลัส์ วาล์ว) แบบ S Type

พัลส์ วาล์ว (Pulse Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลม สั่งงานด้วยลม ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทาง การไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการ ควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลม แบบ S Type มีหลายขนาด ตามลักษณะของวาล์ว การใช้งานของลูกค้า
Visitors: 136,565