เอวีร่อน Pulse Valve (พลัส์ วาล์ว) แบบ F Type

พัลส์ วาล์ว (Pulse Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลม สั่งงานด้วยลม ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทาง การไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการ ควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลม แบบ F Type มีหลายขนาด ตามลักษณะของวาล์ว การใช้งานของลูกค้า

Visitors: 133,206