ระบบกรองอากาศ Air filter unit

Averon Air Filter Unit (ระบบกรองอากาศ)
   ระบบกรองอากาศใน อุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่น เป็น ตู้กรองอากาศที่ออกแบบ การใช้งานความต้องการ ของลูกค้า สามารถดักจับกลิ่นได้ดี และใช้กรองฝุ่น ที่มีขนาดเล็กมากที่ ปนเปื้อนอากาศภายนอกได้อย่างดี ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร,ยา,โรงงานผลิตสารเคมี,โรงพิมพ์ เป็นต้น

 Axial fans are typically used for exhausting dirty air or fumes from processes (such as paint spray booths), supplying fresh air, and general spot cooling of people, rooms or machinery. They are typically designed to handle large volumes of air at low pressure (SP) and are generally available in both direct driven models with the propeller mounted on the motor shaft, and belt driven models.

     The materials used in the construction of industrial axial fans are typically mild steel. However, certain applications may require aluminum propellers or all aluminum for spark resistance, and stainless steel or coatings for chemical resistance. Certain applications may also require that the fan be belt driven with the motor outside the air stream and not subject to air stream conditions such as high temperatures, excessive dirt or caustic contaminants.

 

Visitors: 134,168