แดมเปอร์วาล์ว Damper valve

เอวีร่อน Damper valve
( แดมเปอร์วาล์ว อุปกรณ์สำหรับเปิดปิด ควบคุม ) 
   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปิดปิด และควบคุมปริมาณลมที่ไหลผ่านท่อลม ทำหน้าที่เหมือนวาล์วในระบบท่อส่งน้ำ นิยมติดตั้งตามจุดดูดต่างๆเพื่อควบคุมปริมาณลมดูดที่หัวดูด นอกจากนั้น ยังติดตั้งที่ด้านเข้าหรือด้านออกของพัดลมดูดฝุ่น เพื่อควบคุมปริมาณลมทั้งระบบและช่วยลดกระแสไฟฟ้าในตอนสตาร์ทพัดลมอีกด้วย 
  The Radial Vane Damper valve is predominantly used on fan inlet    
  applications,offering an enhanced level of flow and pressure control.
  A  Vane Damper has multiple blades arranged around a central hub enhancing the performance of the fan by introducing swirl into the fan inlet providing an efficient method of control.  AVR’s Radial Vane Dampers can be fitted with any form of actuation allowing either local or remote modulating control.  Engineered to ensure ease of maintenance and service without removing the damper from the fan and designed to withstand the high air velocities that can be experienced in use. AVR’s Radial Vane Dampers are custom-engineered and manufactured to Customer Specifications depending on the application and performance required.
 
  • Damper valve

  • Damper valve2

  • Damper valve3

Visitors: 110,351