เครื่องดูดฝุ่น Compact dust collector

Averon Compact dust collector
(เครื่องดูดฝุ่น ขนาดเล็ก กะทัดรัด)
 
   Dust collector หรือ เครื่องกำจัดฝุ่นและสารปนเปื้อนในอากาศ ตั้งแต่ฝุ่นหยาบจนถึงผงฝุ่นที่เกิดจากการพ่นสีหรือเชื่อมโลหะ สัดส่วนปริมาณฝุ่นต่ออากาศไม่มากนัก  ตัวเครื่องถูกออกแบบมาสำหรับพื้นที่ที่จำกัด  สามารถนำชิ้นส่วนเข้าไปประกอบถึงบริเวณที่ติดตั้งได้ง่าย  องค์ประกอบของเครื่องครบเสร็จในตัว ตั้งแต่ตัวเครื่อง พัดลม ฟิลเตอร์ ระบบทำความสะอาด ตู้คอนโทรล จนถึงถังเก็บฝุ่น ใช้ถุงกรองหรือฟิลเตอร์แบบพับจีบ ถอดเปลี่ยนหรือบำรุงรัษาฟิลเตอร์ได้ง่ายมาก มีขนาดพื้นที่การกรองของฟิลเตอร์หลายขนาดตามความเหมาะสมของงาน ใช้กันมากในโรงงานยา สีฝุ่น ผงเคมีต่างๆ
    ฟิลเตอร์แบบพับจีบ พื้นที่การกรองต่อหน่วยสูง สามารถเลือกชนิดสารเคลือบบนเนื้อฟิลเตอร์ให้เหมาะสมกับชนิดของฝุ่น เช่น เคลือบอลูมิน่า เคลือบสารถ่ายเทไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบสารกันน้ำและความชื้น (ดูรายละเอียดที่หมวด Filter)
 • ข้อดีของ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก กะทัดรัด 
 • - ระบบการดักฝุ่นแบบถุงกรองจีบ สามารถเลือกผ้าที่จะกรองได้ตามความต้องการ
 • - มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่จำกัด
 • - ประหยัดค่าใช้จ่าย ราคาถูก
 • - ระบบการทำงาน กำจัด สารปนเปื้อน ในอากาศ ตั้งแต่ฝุ่นหยาบ จนถึงผงฝุ่น ที่เกิดจากการพ่นสี หรือ เชื่อมโลหะ สัดส่วนปริมาณ ฝุ่นต่ออากาศ ไม่มากนัก
 • - ตัวเครื่อง ถูกออกแบบ มาสำหรับพื้นที่ที่จำกัด สามารถนำชิ้นส่วนเข้า ไปประกอบถึงบริเวณที่ติดตั้งได้ง่าย
 • - องค์ประกอบ ของเครื่องครบเสร็จในตัว ตั้งแต่ตัวเครื่อง พัดลม ฟิลเตอร์
 • - ระบบทำความสะอาด ตู้คอนโทรล จนถึงถังเก็บฝุ่น ใช้ถุงกรอง หรือ ฟิลเตอร์แบบพับจีบ ถอดเปลี่ยน หรือ บำรุงรัษาฟิลเตอร์ได้ง่ายมาก
 • - มีขนาดพื้นที่การกรองของ ฟิลเตอร์หลายขนาดตาม ความเหมาะสมของงาน
 • - ใช้กันมากในโรงงานยา สีฝุ่น ผงเคมีต่างๆ
 • - ฟิลเตอร์แบบพับจีบ พื้นที่การกรอง ต่อหน่วยสูง 
 • - สามารถเลือกชนิด สารเคลือบบน เนื้อฟิลเตอร์ ให้เหมาะสม กับชนิดของฝุ่น เช่น เคลือบอลูมิน่า เคลือบสารถ่ายเท ไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบสารกันน้ำ และความชื้น
Visitors: 130,558