เครื่องดูดฝุ่น Cross flow system

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Cross flow system 

( การระบายความร้อน, การดูดอากาศ )

  • การกำจัดฝุ่น โดยใช้ พัดลมระบายอากาศความร้อน และอากาศสำหรับอุตสาหกรรม

       Dust collector system หรือ เครื่องกำจัดฝุ่น และสารปนเปื้อนในอากาศ เลือกใช้ผ้ากรองได้ ทั้งแบบผ้าพับจีบ และเนื้อผ้าแบบ ที่มีความละเอียด ทิศทางการไหลของอากาศ เข้าจากส่วนบนของ เครื่องผ่านผ้ากรอง หรือฟิลเตอร์ที่วางขวาง ในแนวนอน ลดปัญหาการลอยตัว ของฝุ่นที่ไหลย้อนกลับ ไปจับผ้ากรอง ระบบทำความสะอาด ถุงกรองแบบ Shock pulse เหมาะสำหรับ กรณีพื้นที่จำกัดแต่ต้องการ พื้นที่การกรองมาก สามารถนำชิ้นส่วนเข้าไป ประกอบถึงบริเวณที่ ติดตั้งได้ง่าย โครงสร้างตัว เครื่องแยกเป็นส่วนๆ สามารถเลือกขนาดพื้นที่การกรองได้ตาม ความเหมาะสมของงาน

       ตัวกรองมีทั้งแบบผ้ากรอง ที่มีความละเอียด หรือฟิลเตอร์แบบพับจีบ สามารถเลือกชนิดของสารเคลือบ ให้เหมาะสมกับชนิดของฝุ่น เช่น เคลือบสารกันน้ำ สารถ่ายเทไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบอลูมิน่า
       การกำจัดฝุ่น แบบระบบการไหลเวียนของน้ำ ที่มีความสามารถในการซึม ผ่านสูงสูงที่มีอัตราการไหลผ่านต่ำ เพื่อใช้ในการวัดอัตราการใช้พลังงาน ซึ่งจะนำเสนอช่องว่าง และโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ สำหรับระบบการ ซึมผ่านต่ำแบบเดิม ความสามารถ ในการซึมผ่านสูงของ ระบบของเราช่วยให้อัตราส่วน การหมุนเวียนมวลที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับ ระบบเผาผงเซรามิก และคาร์บอนอื่น ๆ

 

Visitors: 130,559