ไทม์เมอร์ Averon Squential timer control

Averon Squential timer control

Timer คืออะไร เมื่อพูดถึ งเรื่องอุปกรณ์ ในการตั้งเวลาหลายๆ ท่านคงนึกถึงอุปกรณ์ที่เรียกกันว่า “Timer” ไทม์เมอร์ คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าเพื่อใช้ในการควบคุมเวลาการทำงานอุปกรณ์บางอย่าง ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่นเราต้องการตั้งเวลาระบบไฟฟ้าในบ้านให้ทำงานตอน 18.00น. เป็นต้น ซึ่งส่วนมาก timer จะถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมในโรงงาน เป็นส่วนประกอบในเครื่องจักร ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก ในเครื่องจักรจะไม่มีแค่ไทม์เมอร์เพียงตัวเดียว บางเครื่องจักรอาจมีไทม์เมอร์เป็นร้อยตัวเลยก็ได้ timer เป็นอุปกรณ์ตั้งเวลาและควบคุมการทำงานให้เอาท์พุททำงานตามเงื่อนไขและเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่ง มีหลายแบบหลายยี่ห้อและในแต่ละยี่ห้อจะมีจะมีคุณสมบัติ และชื่อเรียกแตกต่างกันไป

   TAE-HA นำเสนอชุดจับเวลา TN ที่ถูกต้องตามการเคลื่อนไหวของคริสตัลและชุด EP-ROM ทั้งหมด

เครื่องจับเวลา TAE-HA สามารถกำหนดเวลาที่ถูกต้องของโหมดดิจิตอลได้ การตั้งค่าเวลาของ TN series ประกอบด้วย pulse เวลาและช่วงเวลา

  • การควบคุมภายนอกทั้งหมดช่วยให้คุณมีฟังก์ชั่นการควบคุมที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
  • ตู้ทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปจะทำให้ระบบของคุณมีสีสันมากขึ้น  

TAE-HA offers an accurate TN timer series, according to the crystal movement and the 
  EP-ROM pack, all TAE-HA timers can set accurate time of digital mode. The time setting 
  of TN series is consisted of pulse time and interval time.

  •   All exterior control gives you the safe and convenient control function.
  •   Aluminum die-casted enclosure will make your system more fancy.

 

Visitors: 134,169