เอวีร่อน มอเตอร์ 3 สาย

 มอเตอร์ไฟฟ้า
   รุ่น MOTOR "HASCON"
     1. HASCON CAST IRON FRAME

คุณสมบัติ
 • มอเตอร์ผลิตตาม IEC standard ตามมาตรฐานยุโรป
 • ระดักการป้องกัน IP55 กันน้ำและกันฝุ่นได้เป็นอย่างดี
 • ฉนวนคลาสเอฟ(insulation class F) ภายในมอเตอร์ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 155องศา
 • ฉนวนคลาสเอช(insulation classH) ภายในมอเตอร์ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 180องศา
 • มอเตอร์ไฟฟ้าใช้ไฟ 380-415V 50Hz, 440-460V 60Hz
 • มีรุ่นมอเตอร์อลูมิเนียม (aluminum frame) และมอเตอร์เหล็กหล่อ(cast iron frame)ให้เลือกใช้
 • มอเตอร์ไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องได้ 24ชั่วโมง (S1 duty)
 • ขนาดเฟรมมาตรฐาน IEC 63-355 มีจำหน่ายทั้งแบบมอเตอร์หน้าแปลน(B5) และมอเตอร์ขาตั้ว(B3) 

การประยุกต์ใช้งาน

 • เหมาะสำหรับงานภาคอุตสาหกรรมทั่วไป

 มอเตอร์ไฟฟ้าผลิตตาม IEC standard ตามมาตรฐานยุโรป

 •    Specification
    

    2. HASCON ALUMINIUM FRAME 

มอเตอร์ 3 สาย รุ่น HASCON ALUMINIUM FRAME                                                                        คุณสมบัติ

 • มอเตอร์ผลิตตาม IEC standard ตามมาตรฐานยุโรป
 • ระดับการป้องกัน IP55 กันน้ำและกันฝุ่นได้เป็นอย่างดี
 • ฉนวนคลาสเอฟ(insulation class F) ภายในมอเตอร์ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 155องศา
 • ฉนวนคลาสเอช(insulation classH) ภายในมอเตอร์ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 180องศา
 • มอเตอร์ไฟฟ้าใช้ไฟ 380-415V 50Hz, 440-460V 60Hz
 • มีรุ่นมอเตอร์อลูมิเนียม (aluminum frame) และมอเตอร์เหล็กหล่อ(cast iron frame)ให้เลือกใช้
 การประยุกต์ใช้งาน
 • เหมาะสำหรับงานภาคอุตสาหกรรมทั่วไป
 • มอเตอร์ไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องได้ 24ชั่วโมง (S1 duty)
 • ขนาดเฟรมมาตรฐาน IEC 63-355 มีจำหน่ายทั้งแบบมอเตอร์หน้าแปลน(B5) และมอเตอร์ขาตั้ว(B3)

 มอเตอร์ไฟฟ้าผลิตตาม IEC standard ตามมาตรฐานยุโรป

 •   Specification

Visitors: 81,745